Aluminiowy szablon

Aluminiowy szablon do oznakowywania kontenerów transportowych